BIG1-Construction-Vietnamese

Chúng ta đều cùng chung một cảnh ngộ.

Hãy tuân theo các quy tắc, nơi này vẫn mở cửa và tất cả chúng ta vẫn làm việc

Hãy bảo vệ gia đình của mình và gia đình của các đồng nghiệp

Xin đừng vi phạm các luật lệ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Bạn có sẵn sàng chịu thiệt thòi vì không tuân theo các luật lệ?

Hãy chắc chắn là bạn biết cách hành xử an toàn phòng ngừa COVID-19.