BIG1-Construction-Nepalese

हामि सबै संगसंगै छौ।

हामि सबै संगसंगै छौ।

नियमहरू पालना गर्नुहोस्। भवन निर्माण क्षेत्र खुला नै रहने छ र हामी सबै काम गर्न जारी राख्ने छौँ गरिरहेका हुनेछौं।

सबैको लागि बर्बाद नपार्नुहोस ।

नियम पालन नगर्दाको नियति व्यहोर्न सक्नुहुन्छ ?

हामी तपाईको साथमा छौ ।

COVID-19 को शीर्षमा रहनुहोस्

आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस –काममा अनि घरमा